Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η τεχνολογική κουλτούρα, ως φιλοσοφία, εκπροσωπείται με μεγάλη επιτυχία στα σχολεία μας από το 1988, αποκλειστικά μέσω του μαθήματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο μάθημα συνδέεται με όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μας και προσφέροντας στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία, επομένως, δεν μπορεί να είναι τυποποιημένη, αλλά πρέπει να ποικίλλει σε δεξιότητες και φιλοσοφία προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα, χαρίσματα και ικανότητες των μαθητών. Το μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στη Μέση Γενική Εκπαίδευση θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της Σύγχρονης Παιδαγωγικής. Το μάθημα όπως διδάσκεται σήμερα στοχεύει στη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων και συνδυάζει παράλληλα τεχνολογική ενημέρωση και επιστημονική συγκρότηση. Παράλληλα, τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα που εφαρμόζονται από φέτος στην Α’ Γυμνασίου, δεν αποτελούν έτοιμες τεχνικές γνώσεις, αλλά σχεδίαση δραστηριοτήτων που προσφεύγουν σε πηγές, στοιχεία και ιδέες, οι οποίες από τη μια πλευρά προσδιορίζουν τη σημασία της Τεχνολογίας στην πολιτισμική ανάπτυξη, ενώ από την άλλη χρησιμεύουν για τη συστημική οργάνωση και κατασκευή ενός project.