Πλαίσια Μάθησης

Θέμα Α΄Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
Α΄Λυκείου
Σχεδιασμός & Τεχνολογία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Σχεδιασμός & Τεχνολογία Μουσικών και Αθλητικών Σχολείων - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Β΄Λυκείου
Σχεδιασμός & Τεχνολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021