Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄ Γυμνασίου
Θεματικές Ενότητες: Τεχνολογία υλικών - Επικοινωνία / Σχέδιο - Ενέργεια - Συστήματα και Τεχνολογία Ελέγχου - Ηλεκτρισμός/ Ηλεκτρονικά Μηχανισμοί 15/05/2020
Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Α' Τάξη 27/03/2020
Β΄ Γυμνασίου
Θεματικές Ενότητες: Σχεδιασμός - Επικοινωνία / Σχέδιο - Ενέργεια - Ηλεκτρισμός / Ηλεκτρονικά - Μηχανισμοί 15/05/2020
Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Β' Τάξη 27/03/2020
Γ΄ Γυμνασίου
Θεματικές Ενότητες: Σχεδιασμός - Επικοινωνία / Σχέδιο - Ενέργεια - Ηλεκτρισμός / Ηλεκτρονικά 15/05/2020
Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Γ' Τάξη 27/03/2020

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Θεματική Ενότητα: Πνευματικά Συστήματα 15/05/2020
Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Α' Τάξη 27/03/2020
Β΄Λυκείου
Θεματική Ενότητα: Πνευματικά Συστήματα 15/05/2020
Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Β' Τάξη 27/03/2020
Γ΄Λυκείου
Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Γ' Τάξη 27/03/2020